ihlassuresi.gen.tr https://www.ihlassuresi.gen.tr İhlas Suresi, İhlas Suresi Meali, Tefsiri ve Okunuşu tr-TR hourly 1 Copyright 2019, ihlassuresi.gen.tr Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000 Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 +0000 60 İhlas Ne Demektir https://www.ihlassuresi.gen.tr/ihlas-ne-demektir.html Thu, 06 Dec 2018 21:09:10 +0000 İhlas'ın sözlükte h-l-s fiil kökünden türemekte ve ayrışmak, katıksız dupduru olmak, arınmak anlamına gelmektedir. İhlas bulaşan bir şeyden kendini kurtarmak, arındırmak anlamına gelirken diğer bir İhlas'ın sözlükte h-l-s fiil kökünden türemekte ve ayrışmak, katıksız dupduru olmak, arınmak anlamına gelmektedir. İhlas bulaşan bir şeyden kendini kurtarmak, arındırmak anlamına gelirken diğer bir anlamı da özüne dönmek, aslına kavuşmak olarak  açıklanabilir.

İhlasın dini anlamı ise, Allah'a tam anlamıyla bağlı olarak ibadetleri yerine getirmek, şirkten uzak bir şekilde Allah'a teslim olmak anlamındadır. İhlas, kulun Cenabı Hakkın yasakladığı her şeye nefsini kapatmasıdır. İhlas, insanın doğruyu aramasıdır. Allah'a koşmasıdır. Hidayet yolunda şeytanın bütün oyunlarına karşı sebatla yürümesidir. Esas itibari ile ihlas, ibadeti riyadan temizlemek ve yalnızca Allah için ibadet etmektir. Allah'ın arkamızda güçlü bir kuvvet olmasını istiyor isek, ihlas ile ona iltica etmektir. İhlas doğumdan hesap gününe kadar geçen yolculukta öyle bir şefaatçi ve yardımcı olacak ki, peygamberimizin şefaati bile buna bağlıdır. Eğer ihlas yok ise bu yolculuğun sonu kesinlikle azaptır. Peygamber efendimiz bile: Gerektiği gibi ibadet edemedim" buyurmuşlardır.

İnsanoğlunun yaradılış amacı imtihandır şüphesiz. Bir insan imtihanda olduğu ve sonunda yevmüddin de hesaba çekileceğini asla unutmamalıdır. Yüce Mevlamız Keyf suresi 110. ayetinde "Kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa, Salih amel işlesin ve yapmış olduğu ibadette hiç kimseyi Rabbine ortak koşmasın" buyurarak, İbadetlerini ihlasla yerine getiren bir kulun kurtuluşa ereceğini müjdelemektedir.
Efendimiz aleyhis selatü ve's selam bir hadisi şerifinde: "Her zaman amelleriniz de ihlası gözetin. Zira Allah sadece amelin halis olanını kabul eder." buyurmaktadır.

İmam Gazali ihlası, riyasız bir amel ve Allah'a şirk koşmamak olarak tanımlamaktadır.

İsmail Ankaravi "Hakikat şu ki, İhlas yalnız ve yalnız Allah için ve O'nun rızasını kazanma yolunda yapılan ibadetle kazanılır" buyurarak ihlasın önemini açıklamaktadır.

Kuşeyri, İbadeti gösterişten ve birilerinin övgüsünü almaya çalışmaktan kurtarıp, sadece ve sadece Allah'a yaklaşmak amacıyla yapmak olarak açıklamıştır.

Cüneyd bağdadi ise,"İhlas Allah ile kul arasında bir sırdır. melek onu bilmez ki sevap yazsın. Şeytan ona muttali olamaz ki ifsad etsin. Heva ve heves onu fark edemez ki kendisine meylettirsin." diyerek, ihlasın önemine vurgu yapmıştır.

Sonuç olarak ihlas, insanın kalben ve bedenen ibadet ve amellerinde, nefsine pay çıkarmaması ve doğrudan Allah'a yönelmesidir. İhlas, katışıksız, doğru, samimi ve dupduru olma ve kalbi kirletecek bütün şeylere kapalı olarak yaşama halidir. Tam bir bağlılıkla Allah'a kullukta bulunmaktır. İhlasın sırrından dolayı inananlar birçok kez çok az sayıda inananlardan oluşan orduyla koskoca orduları yenmiştir. İslam tarihinde bunun örnekleri çoktur.
]]>
İhlas Suresinin Anlamı https://www.ihlassuresi.gen.tr/ihlas-suresinin-anlami.html Thu, 06 Dec 2018 22:14:29 +0000 Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 1- De ki; O Allah bir tektir. 2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). 3- Doğurmadı ve doğurulmadı Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.

]]>
İhlas Suresi Kabe İmamları https://www.ihlassuresi.gen.tr/ihlas-suresi-kabe-imamlari.html Fri, 07 Dec 2018 15:15:30 +0000 İhlas Suresini aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, ihlas suresini okuyan Kabe İmamları İhlas Suresini aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, ihlas suresini okuyan Kabe İmamları
]]>
İhlas Suresi Ahmet El Acemi https://www.ihlassuresi.gen.tr/ihlas-suresi-ahmet-el-acemi.html Sat, 08 Dec 2018 10:48:22 +0000 İhlas Suresini aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, ihlas suresini okuyan Ahmet El Acemi İhlas Suresini aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, ihlas suresini okuyan Ahmet El Acemi
]]>
İhlas Suresi Fazileti https://www.ihlassuresi.gen.tr/ihlas-suresi-fazileti.html Sun, 09 Dec 2018 05:03:48 +0000 Okuyanı kıyamet korkularından kabir karanlığından cehennem azabından korur ve kurtarır. Ölüm acısını hafifletir. Çok okuyan ALLAH dostlarından olur. Okuyan ALLAH'a sığınmış olur ve şirkten kurtulur. Şeytanı kaçırır. Kulun Okuyanı kıyamet korkularından kabir karanlığından cehennem azabından korur ve kurtarır. Ölüm acısını hafifletir. Çok okuyan ALLAH dostlarından olur. Okuyan ALLAH'a sığınmış olur ve şirkten kurtulur. Şeytanı kaçırır. Kulunu ALLAH'a yaklaştırır. Mükafat ve sevap olarak iman eden kimsenin sevap ve mükafatı verilir ve 100 şehit sevabı lütfedilir.

İhlas Suresini okuyan kişi Kuran'ın 3 de 1ni okumuş gibi olur.

İhlas Suresini günde 10 defa okuyana ALLAH onun için Cennette bir ev yapar. 11 defa okuyana Cennette saray yapılır. 21 defa okuyana 2 saray 30 defa okuyana 3 saray yapılır.

İhlas Suresini sabah namazının ardından 11 defa okuyana günah bulaşmaz. Şeytandan korunur.

İhlas Suresini 12 defa okuyan kişi Kuran'ı 4 defa okumuş gibi olur. Yeryüzünün en üstün insanı olur.

İhlas Suresini her gün 50 defa okuyan kişinin 50 senelik günahı bağışlanır. Kıyamet günü kabrinden "Ey ALLAH'ı öven kimse kalk Cennete gir." denilerek çağrılır.

İhlas Suresini 100 defa okuyanın günahları bağışlanır. Namazların ardından 100 defa okuyan Cehennem azabından kurtulur.

Hergün 200 defa İhlas Suresini okuyana ALLAH 1500 sevap yazar. 50 yıllık günahını bağışlar.(yeterki kul hakkı bulunmasın)

Yatarken sağ yanına uzanarak 3 defa İhlas Suresini okuyan Kıyamet günü ALLAH buyurur ki; Ey kulum sağ yandan Cennete gir.

Hergün 1000 defa İhlas suresini okuyan kendi nefsini ALLAH'dan satın almış olur. 100000 defa okuyan kendini ALLAH'dan satın almış olur. ALLAH tarafından bir melek göklerde ve yer yüzünde şöyle seslenir: Haberiniz olsun ki falan kişi ALLAH'ın azadlısıdır.

Hergün 1000 defa İhlas Suresini okuyan Cehennem azabından azad olur. Cuma günü cuma namazından sonra kalkmadan 7 şer defa İhlas Felak Nas Fatiha surelerini okuyan ikinci cumaya kadar ALLAH onu koruyup himayesine alır. Günahları bağışlanır.

İhlas Suresini çok okumayı adet edinen kişiye; ALLAH okuduğu günden kıyamet kopuncaya kadar kendi dostları için hazırladığı bütün hayırları dünya ve ahiret iyiliklerini okuyana verir. Ömrü uzar rızkı genişler tüm işlerinde ona yeterli olur kabir azabından kurtulur korku nedir bilmez. Kıyamet günü toplanılacak yere gideceği zaman beyaz inciden bir binit gelir ona biner ALLAH'ın huzurunda yerini alıncaya kadar hiç bir yerde durmaz. ALLAH ona Rahmet nazarı ile bakar. ALLAH okuyana bir kere mağfiret ettimi bir daha ona azab etmez. Rahmet her yandan onu kuşatır. Onu kendi himayesine alır. Cennet ile ikramda bulunur.

İhlas Suresini okuyan için surenin her harfine karşılık Cennette bir Hurma ağacı dikilir. Okuyana 1000 melek müvekkel kılınır. O melekler onun için saraylar yaparlar. Sarayların çevresine meyve ağaçları ve kokulu bitkiler dikerler.

İhlas Suresini okuyan için cennetlik olduğuna 70bin melek şahadette bulunur. Okuyana 70bin melek sevabı yazılır. ALLAH katında kurtuluş yolu bulan kulluk görevini yerine getiren oruç tutan zatlardan yazılır. Melekler o kulu süsleyip cennete götürürler. Cennete girince melekler onun derecelerine bakıp onun için hazırlanmış sarayları görünce hayrete düşerler.

İhlas Suresini günde 20 defa okuyana 70bin şehit sevabı verilir. Kendisi malı mülkü çocukları mübarek kılınır. 30 defa okuyan Resulullah Efendimize S.A.V. komşu olur. 50 defa okuyanın 50 yıllık günahı bağışlanır. 100 defa okuyana 100 yıllık ibadet sevabı yazılır. 200 defa okuyan 100 köle azad etmiş gibi olur. 400 defa okuyana 400 şehit sevabı verilir. 500 defa okuyan kişinin hem kendisi hemde ailesini ALLAH mağfiretine eriştirir. 1000defa okuyan kişi ALLAH'a olan borcunu ödemiş ve Cehennemden azad edilmiş olur.

Sabah namazından sonra kalkmadan 100 defa İhlas Suresini okuyanın günahları bağışlanır. 1000 defa okuyan kişi Cennet ile müjdelenir. Okumaya devam eden kişiye Tevhid Sancağı verilir. Duaları makbul olur. Gece ve gündüz 10 defa okuyan ALLAH'ın rızasına hak kazanır. Peygamberlerle bulunur. Şeytandan da korunmuş olur. Eve geldiğinde kişi Fatiha ile 3 İhlas okursa evde bereket ve hayır artar. Fakirlik ortadan kalkar. K]]> ihlas Suresi Kaç Ayet https://www.ihlassuresi.gen.tr/ihlas-suresi-kac-ayet.html Sun, 09 Dec 2018 05:23:59 +0000 4 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir. İhlas Suresi Oku https://www.ihlassuresi.gen.tr/ihlas-suresi-oku.html Sun, 09 Dec 2018 23:59:37 +0000 Bismillâhirrahmânirrahîm Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. Bismillâhirrahmânirrahîm


Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.]]>
İhlas Suresinin İnişi https://www.ihlassuresi.gen.tr/ihlas-suresinin-inisi.html Mon, 10 Dec 2018 07:14:25 +0000 İhlâs Sûresi Mekke'de 22. sırada inmiştir. Sûre sadece Allah'ın sıfatlarından bahsettiği için O'na tahsis edilmiş olarak algılanmış ve Sûreye "Allah'ın birliğini halis kılmak" anlamında İhlâs adı verilmiştir. İhlas Suresi Tefsiri https://www.ihlassuresi.gen.tr/ihlas-suresi-tefsiri.html Mon, 10 Dec 2018 14:11:23 +0000 1. “Ey Habibim de ki: Allah birdir.” Kul: Bu cümle Nübüvvete delildir. Zira iman ve teklif nübüvvetle sübut bulur. Bu sebeple yüce Allah peygamberimize hitap ederek “İnsanlara tevhidi ders ver” emreder. Teklifin irsal- 1. “Ey Habibim de ki: Allah birdir.”

Kul: Bu cümle Nübüvvete delildir. Zira iman ve teklif nübüvvetle sübut bulur. Bu sebeple yüce Allah peygamberimize hitap ederek “İnsanlara tevhidi ders ver” emreder. Teklifin irsal-i resul ile olduğuna delil de yüce Allah’ın “Biz peygamber göndermediğimiz kavme azap etmeyiz” (İsra, 17:15) ayetidir.

Hüve: Bu kelime “Havas” tabakasına “Tevhidi” ifade ile Allah’ın birliğini ispat eder. “Hû” kelimesi “Hava, Su, Toprak ve Nur” âleminde cereyan eden “Tevhid-i Ef’âlin” tüm mertebelerini izhar ile “Emir ve İradenin, İlim ve Hikmetin birer arşı olan bu âlemlerdeki “Esmâ-i İlâhiyenin” tasarrufunu görerek Allah’ın birliğine inanmayı ve her nevi şirkten uzak durmayı ifade eder.

Allah: “Tevhid-i Zâtı” ifade eder. Tüm Esmâ-i İlâhiyenin” membaı ve mercii, alem-i zat olan müsemmay-ı ilâhî olan “İsm-i Zât”tır.

Ehad: “Tevhid-i Esmâ ve Sıfatı” ifade eder. Bütün esma-i İlâhiyenin ve tecelliyât-ı Rabbaniyenin Ehadiyetten kaynaklandığını ifade ve i’lâm eder.

Tevhidin üç mertebesi vardır. Birincisi, Tevhid-i Zât; ikincisi, Tevhid-i Sıfat; üçüncüsü ise Tevhid-i Ef’âldir. Tevhid-i Zât, makam-ı istihlâktir. Bu makama gelen zat şayet sekr makamında ise “Lâ mevcûde illa hû” der. Uyanık ise “Her şey Ondandır” der. “Allahu hâliku külli şeyin” ayetini okur. Tevhid-i Sıfat, her kudreti onun kudret-i kâmilesinde, her ilmi onun ilm-i kâmilinde muzmahil ve her kemâli onun kemâlinin envarından bir lem’a olarak görmektir. Tevhid-i Ef’âl ise, vücutta Allah’tan başka müessir-i hakiki olmadığını ilme’l-yakîn, ayne’lyakîn ve hakka’l-yakîn bilmektir.

Ehadiyet: Yüce Allah’ı cisimden, cevherden, arazdan, şerikten ve bölünmekten münezzeh, ferd-i ferîd-i yekta olarak bilmektir. Peygamberimiz (sav) “Ehad, Hüve’l-ferdüllezî lem yezel vahdehu, ve lem yekun maahu ahiruhu” yani, “birliği zail olmayan fert ve sonu olmayan bir” (Garibu’l-hadis, 1:27) “Allah vardı ve onunla beraber hiçbir varlık yoktu. O şimdi de olduğu gibidir” hadisleri ile anlatmıştır.

Açıklama:

Akıllar yüce Allah’ı bilmek ve anlamaktan acizdir. Hz. Ebubekir (ra) “Allah’ın bilinemeyeceğini idrak etmek Onu tanımaktır” derken Bediüzzaman da “Yüce Allah’ı mevcud-u meçhul ünvanı ile bakarsan ma’ruf olur” demiştir. Bunun için yüce Allah kendisini “O hiçbir şeye benzemez, hiçbir şey onun dengi olamaz” (İhlas, 112:4) ve “Onun misli gibi bir şey yoktur” (Şura, 42:11) buyurmuştur.

İnsanlar Allah’ı bilemezler ve anlayamazlar; ancak yarattıklarına bakarak Allah’ın yaptığı, yarattığı şeylerden yola çıkarak isim ve sıfatlarını tanıyabilirler. Bu sebeple peygamberimiz (sav) “Siz Allah’ın zatını bilemezsiniz, aklınıza ne gelirse gelsin Allah onun dışındadır; bu sebeple sizler zatını düşünmeyiniz, mahlûkatında tefekkür ederek onu tanımaya çalışınız.” (Beyhaki, Şuâb-ı İman, 120; Keşfu’l-Hafa, Aclûnî, 1:271) buyurmuşlardır. Bu sebeple insan mahlûka bakarak Hâlıkı, sanata bakarak Sanii, rızka bakarak Râzıkı, varlık, sanat ve rızık aynasında tanımaya çalışmalıdır.

Yüce Allah zatını tanıtmak için mahlûkatı yaratmış, varlık aynasında zatını, esma ve sıfatları ile tanıyarak iman etmeleri için de insanı yaratmıştır. Bunun için insana akıl, hissiyat vermiştir. İnsan ma’kulatı aklı ile, mesmuatı sem’i ile, mubsıratı basarı ile, ezvakı da kuvve-i zâikası ile yani mahsusatı hissiyatı ile idrak eder. Âlemde ne varsa anahtarı insanın elindedir.

Şurası muhakkaktır ki aklın ma’kulatı idrâki, hissiyatın mahsusatı idrakinden daha kuvvetlidir. Çünkü akıl emr-i bâkî-i külliyi idrak eder, hissiyat ise yanılabilir. Allah “Vâcibu’l-Vücûd”dur. Çünkü aklın üç mertebesi vardır. Vâcib-i Mutlak: Bu Allah’ın varlığı ve birliğidir. Mümkünü’l-Vücût: Bütün mümkünat âlemleridir. Muhal: Aklen mümkün olmayan ve aklın kabul etmeyeceği şeydir. Bu ise Allah’ı inkar ve şirktir. Allah-ü Taâlâ vardır. Cemî kemal sıfatlarla muttasıftır ve tüm noksan sıfatlardan münezzehtir. Böyle olmaması muhaldir.

Cenâb-ı Hak vücûd-u mutlaktır. Mahlûkât ise izâfî ve nisbîdir. Allah’ın yaratması]]> ihlas Suresi Meali https://www.ihlassuresi.gen.tr/ihlas-suresi-meali.html Tue, 11 Dec 2018 04:05:54 +0000 İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamınadır. Mekke'de inmiştir, 4 (dört) âyettir. İslâm'ın tevhid akîdesinin en özlü ve anlamlı ifadesidir. Rahmân İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamınadır. Mekke'de inmiştir, 4 (dört) âyettir. İslâm'ın tevhid akîdesinin en özlü ve anlamlı ifadesidir.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

1. De ki: O, Allah birdir.

2. Allah sameddir.

3. O, doğurmamış ve doğmamıştır.

4. Onun hiçbir dengi yoktur.

]]>
ihlas Suresi https://www.ihlassuresi.gen.tr/ihlas-suresi.html Tue, 11 Dec 2018 16:54:02 +0000 Bismillahirrahmanirrahim Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yeküllehû küfüven ehad.

Bismillahirrahmanirrahim

Kul hüvallâhü ehad.

Allâhüssamed.

Lem yelid ve lem yûled.

Ve lem yeküllehû küfüven ehad.

Sonsuz kerem ve rahmet eden Allah 'ın adıyla (okumaya başlıyorum.)

1. (Biz her çağın müslümanına şöyle diyoruz) De ki: Mutlak varlık olan Allah tektir.

2. Kendisine herşeyin muhtaç olduğu Allah, (hiçbir şeye ihtiyacı olmayan mutlak bir varlıktır).

3. O, ne doğurdu, ne de doğuruldu.

4. (Vasıflarına) hiçbir ortağı da yoktur.

]]>